Case study: Branża motoryzacyjna

Nazwa firmy:

Producent w branży motoryzacyjnej

Sektor:

Produkcja, przemysł 4.0

Opis:

Polski producent w branży motoryzacyjnej. Firma obecna na polskim rynku od wielu lat, wdraża rozwiązania biznesowe i łączy nowoczesne technologie z tradycyjnym przemysłem wytwórczym. Części produkowane w przedsiębiorstwie trafiają do samochodów osobowych, ciężarowych oraz maszyn rolniczych produkowanych w Polsce i na świecie.

Wyzwanie

  • Ograniczona widoczność ruchu w sieci
  • Złożony i szybko zmieniający się krajobraz zagrożeń cybernetycznych
  • Identyfikowanie zagrożeń pochodzących od wewnętrznych użytkowników sieci
  • Konieczność przestrzegania wymogów RODO

Rezultat

  • Zwiększona widoczność przepływu danych w sieci w czasie rzeczywistym
  • Automatyczna reakcja systemu cyberbezpieczeństwa oparta na sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowym
  • Wykrywanie ataków i zagrożeń wewnętrznych na wczesnym etapie
  • Zwiększona kontrola wycieku danych, dzięki instalacji dedykowanego modułu RODO

Wyzwanie

Rozwój technologii cyfrowych wprowadza nowy poziom złożoności cybernetycznej. Czwarta rewolucja przemysłowa zapowiada erę ogromnego potencjału w zakresie innowacji i wzrostu. Ale przynosi także nowe zagrożenia i wyzwania.

Duże i średnie firmy działające w branży motoryzacyjnej są, jak nigdy, uzależnione od systemów informatycznych. Często firmy te nie mogą pozwolić sobie na zbudowanie dużego zespołu cyberbezpieczeństwa. W rezultacie jedna osoba lub niewielki zespół musi chronić całą sieć o złożonej strukturze. Osoby odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwo borykają się z brakiem pełnej widoczności sieci, problemami związanymi czasem reakcji na incydenty oraz priorytetyzacją cyberataków i działań.

Ale nie tylko – kolejnym ważnym aspektem zapewnienia ochrony cybernetycznej w firmach zajmujących się wytwarzaniem części dla branży motoryzacyjnej, jest możliwość analizy działań wewnętrznych użytkowników sieci. Stanowią oni trudny do przewidzenia element ryzyka – poprzez używanie nieautoryzowanych urządzeń, oraz poprzez korzystanie z nieautoryzowanych stron i serwisów.

Dodatkowo polskie przedsiębiorstwa są zobowiązane do ochrony wrażliwych danych osobowych, stąd istotnym elementem systemu cyberbezpieczeństwa jest konieczność przestrzegania RODO. Aby sprostać temu wyzwaniu, przedsiębiorstwa szukają rozwiązań, które monitorują przepływ danych wrażliwych, pomagają w dostarczaniu wymaganych informacji oraz wspomagają Inspektorów Ochrony Danych, podczas tworzenia raportów.

Rozwiązanie

Sonda Cryptomage Cyber Eye™ umożliwia wykrywanie ukrytego ruchu sieciowego, w tym wycieków danych, kanałów szpiegowskich i botnetów. Funkcjonalność sondy jest wzbogacona o rozwiązania do analizy behawioralnej opartej na sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowym, które umożliwiają zespołowi ds. cyberbezpieczeństwa wykrywanie nieznanych zagrożeń.

Zaawansowana automatyzacja sondy pozwala na priorytetyzację wykrytych alertów według ryzyka i efektywniejsze delegowanie zadań członkom zespołu ds. cyberbezpieczeństwa. Cryptomage Cyber Eye™ autonomicznie dostosowuje się do zmian organizacyjnych i identyfikuje nietypowe zachowania oraz ostrzega cybermenedżerów o nowych zagrożeniach w czasie rzeczywistym.

W wyniku analizy ruchu, opartej na obserwacji zachowania użytkowników, serwerów i przepływu danych, Cryptomage Cyber Eye™ pozwala na łatwe i skuteczne wykrywanie potencjalnie niebezpiecznego ruchu oraz na natychmiastowe wykrywanie i śledzenie nowych urządzeń w sieci.

Moduł do monitorowania wycieku danych pomaga wykryć wszelkie nietypowe zachowania i aplikacje na serwerze, które są potencjalnym źródłem utraty danych. Dedykowany moduł zgodności z RODO wyposażony jest również w łatwy w obsłudze generator raportów, który jest znakomitym narzędziem dla Inspektorów Ochrony Danych.

Korzyści

Implementacja sondy klasy NDR zapewnia lepszą jakość wykrywania zdarzeń związanych z bezpieczeństwem oraz niskopoziomowe zabezpieczenia sieciowe dla najbardziej krytycznych zasobów.

W wyniku wdrożenia Cryptomage Cyber Eye™ zespoły ds. cyberbezpieczeństwa zyskują lepszą widoczność ruchu w sieci oraz zostają wyposażone w dodatkową warstwę zabezpieczeń, a także są lepiej przygotowane do szybszego reagowania, badania i wizualizacji możliwych zagrożeń i ataków na infrastrukturę firmy. Dodatkowo rozszerzona widoczność sieci daje ekspertom cyberbezpieczeństwa lepsze zrozumienie działań podejmowanych przez użytkownika oraz interakcji urządzeń.

Sonda jest znakomitym rozwiązaniem dla klientów, którzy oczekują lepszej widoczności sieci oraz łatwego w adaptacji narzędzia do wykrywania zaawansowanych i ciągłych zagrożeń, eksfiltracji danych, a także detekcji złośliwego oprogramowania i oprogramowania ransomware. Cryptomage Cyber Eye™ Już od pierwszego przeanalizowanego pakietu danych zaczyna badać i analizować zachowania sieciowe w czasie rzeczywistym, wykrywając potencjalne zagrożenia i informując o nich zespół ds. cyberbezpieczeństwa.

Sonda Cryptomage Cyber Eye™ wspiera ekspertów cyberbezpieczeństwa w proaktywnym działaniu i jest skutecznym narzędziem w walce z ewoluującymi zagrożeniami, pomaga zachować ciągłość biznesową oraz chroni wiarygodność i reputację firmy, a zespoły ds. cyberbezpieczeństwa i compliance otrzymują godne zaufania i niezawodne rozwiązanie, wraz z doświadczonym zespołem analityków dostępnym na żądanie.

X