Dla kogo Cryptomage Cyber Eye™?

CISO

Tradycyjne narzędzia bezpieczeństwa nie są w stanie nadążyć za współczesnymi, niezwykle zaawansowanymi, cyberatakami. CISO (Chief Information Officer) potrzebują wglądu w środowisko sieciowe w czasie rzeczywistym. Sonda Cryptomage Cyber Eye™ zapewnia działom cyberbezpieczeństwa pełne zrozumienie sieci i kontrolę nad nią, umożliwiająć tym samym lepsze zarządzanie bezpieczeństwem organizacji i ochroną danych.

Firewalle i EDR-y już nie wystarczą. Dzięki sondzie Cryptomage Cyber Eye™ wyposażonej w funkcje Network Detection and Response, które są oparte na autorskich algorytmach sztucznej inteligencji (AI) i uczeniu maszynowym (ML), Twój zespół może wykrywać nieznane ataki sieciowe, APT, malware, ataki DDoS, exploity czy zdarzenia, niewidoczne dla narzędzi sygnaturowych. Zwiększenie widoczności krajobrazu zagrożeń i proaktywne wykrywanie, a także ustalanie priorytetów oraz reagowanie na nowe zagrożenia w czasie rzeczywistym mają kluczowe znaczenie dla osób zarządzających cyberbezpieczeństwem organizacji.

Zarząd

Instalacja sondy sieciowej Cryptomage Cyber Eye™ klasy Network Detection and Response (NDR) jest niezwykle korzystna dla zarządu, ponieważ zwiększa bezpieczeństwo i ochronę danych w firmie. Rozwiązania NDR pozwalają na ciągły monitoring sieci i wykrywanie potencjalnych incydentów bezpieczeństwa – takich jak ataki hakerskie, włamania, czy też nieautoryzowane dostępy –  w czasie rzeczywistym, co zapobiega potencjalnym stratom i zagrożeniom dla firmy.

Ponadto sonda NDR pozwala na lepsze zarządzanie ryzykiem i dostarcza zarządowi ważnych informacji na temat stanu bezpieczeństwa sieci i danych. Dzięki temu zarząd może podejmować bardziej świadome i przemyślane decyzje dotyczące ochrony danych i zapewnienia ciągłości działania firmy. Dzięki instalacji sondy NDR zarząd zyskuje lepsze zrozumienie i kontrolę nad sytuacją bezpieczeństwa, co z kolei umożliwia skuteczne zarządzanie i planowanie działań dotyczących ochrony danych.

Audyt IT

Wykorzystanie sondy sieciowej Cryptomage Cyber Eye™ do audytu IT jest stanowi duże ułatwienie dla osób odpowiedzialnych za zbieranie i weryfikowanie informacji o integralności systemów IT. Rozwiązania klasy Network Detection and Response dają osobom zajmującym się audytem IT pełny i dokładny obraz stanu bezpieczeństwa sieci i danych w ogranizacji.

Sonda sieciowa NDR umożliwia monitoring sieci w czasie rzeczywistym, inwentaryzację zasobów organizacji oraz stanu zabezpieczeń i odporności na potencjalne incydenty bezpieczeństwa. Przekłada się to na szybsze, bardziej dokładne i skuteczniejsze przeprowadzanie audytu IT, a także opracowanie planów naprawczych, jeśli wyniki audytu tego wymagają.

IODO

Sonda sieciowa Cryptomage Cyber Eye™ jest cennym narzędziem dla osób odpowiedzialnych za ochronę danych, takich jak Information Security Officers (ISO) i Information Officers of Data Owners (IODO). Nasza sonda jest jedynym na rynku urządzeniem klasy – NDR – wyposażonym w moduł RODO. Moduł ten umożliwia organizacjom skuteczniejsze monitorowanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony danych osobowych, m.in. dzięki dedykowanemu panelowi dla IODO, służącemu do tworzenia raportów, monitorowania przepływu danych osobowych w sieci czy zabezpieczenia dowodów.

Dzięki panelowi RODO nasza sonda NDR wyróżnia się wśród innych urządzeń na rynku oraz stanowi
niezwykle przydatne urządzenie dla osób odpowiedzialnych za ochronę danych w organizacji.

W rezultacie instalacja sondy NDR jest korzystna dla osób odpowiedzialnych za ochronę danych i pozwala im na lepsze wykonywanie swoich obowiązków oraz zapewnianie bezpieczeństwa danych w firmie.

X