Dla kogo Cryptomage?

CISO

Tradycyjne narzędzia bezpieczeństwa nie są w stanie nadążyć za współczesnymi, niezwykle zaawansowanymi, cyberatakami. CISO potrzebują wglądu w środowisko sieciowe w czasie rzeczywistym. Sonda Cryptomage Cyber Eye™ zapewnia działom cyberbezpieczeństwa pełne zrozumienie i kontrolę nad siecią, co pozwala na lepsze zarządzanie bezpieczeństwem organizacji oraz ochroną danych.

Firewalle i EDR-y już nie nie wystarczą. Dzięki sondzie Cryptomage Cyber Eye™ wyposażonej w funkcje Network Detection and Response, które są oparte na autorskich algorytmach sztucznej inteligencji (AI) i uczeniu maszynowym (ML) Twój zespół może wykrywać nieznane ataki sieciowe, APT, malware, ataki DDoS, exploity czy zdarzenia, których nie widzą narzędzia sygnaturowe. Zwiększenie widoczności krajobrazu zagrożeń i proaktywne wykrywanie, ustalanie priorytetów oraz reagowanie na nowe zagrożenia w czasie rzeczywistym są niezbędne dla osób zarządzających cyberbezpieczeństwem organizacji.

Zarząd

Instalacja sondy sieciowej Cryptomage Cyber Eye™ klasy Network Detection and Response (NDR) jest niezwykle korzystna dla zarządu, ponieważ zwiększa bezpieczeństwo i ochronę danych w firmie. Rozwiązania NDR pozwalają na ciągły monitoring sieci i wykrywanie potencjalnych incydentów bezpieczeństwa w czasie rzeczywistym, takich jak ataki hakerskie, włamania, czy też nieautoryzowane dostępy, co zapobiega potencjalnym stratom i zagrożeniom dla firmy.

Ponadto, sonda NDR pozwala na lepsze zarządzanie ryzykiem i dostarcza zarządowi ważnych informacji na temat stanu bezpieczeństwa sieci i danych. Dzięki temu zarząd może podejmować bardziej świadome i przemyślane decyzje dotyczące ochrony danych i zapewnienia ciągłości działania firmy. Instalacja sondy NDR pozwala zarządowi na lepsze zrozumienie i kontrolę nad sytuacją bezpieczeństwa, co z kolei pozwala na skuteczne zarządzanie i planowanie działań dotyczących ochrony danych.

Audyt IT

Wykorzystanie sondy sieciowej Cryptomage Cyber Eye™ do audytu IT jest dużym ułatwieniem dla osób odpowiedzialnych za weryfikację i zebranie informacji o integralności systemów IT . Rozwiązania klasy Network Detection and Response umożliwiają osobom zajmującym się audytem IT, pełne i dokładne zrozumienie stanu bezpieczeństwa sieci i danych.

Sonda sieciowa NDR pozwala na monitoring sieci w czasie rzeczywistym, inwentaryzację zasobów organizacji, stanu zabezpieczeń i odporności na potencjalne incydenty bezpieczeństwa, co w rezultacie pozwala na szybsze, bardziej dokładne i skuteczniejsze przeprowadzenie audytu IT, a także opracowanie planów naprawczych, jeśli wyniki audytu tego wymagają.

IODO

Sonda sieciowa Cryptomage Cyber Eye™ jest cennym narzędziem w rękach osób odpowiedzialnych za ochronę danych, takich jak Information Security Officers (ISO) i Information Officers of Data Owners (IODO). Nasza sonda jest wyposażona w jedyny w klasie urządzeń NDR, dedykowany moduł RODO, który zapewnia organizacjom wsparcie w obszarze ochrony danych osobowych poprzez dedykowany panel dla IOD, który pomaga w tworzeniu raportow, monitorowaniu przepływu danych osobowych w sieci czy zabezpieczenie dowodów.

W rezultacie instalacja sondy NDR jest korzystna dla osób odpowiedzialnych za ochronę danych i pozwala im na lepsze wykonywanie swoich obowiązków i zapewnienie bezpieczeństwa danych w firmie.

X