O sondzie NDR w praktyce

Zapraszamy do zapoznania się z tym, co nasi klienci i partnerzy mają do powiedzenia na temat Cryptomage, korzyści płynących z wdrożenia sondy Cryptomage Cyber Eye™ oraz wyzwań, które udało nam się razem pokonać. 

 W Cryptomage kładziemy duży nacisk na kompetencje techniczne oraz biznesowe zespołu. Posiadamy doświadczonych i pomysłowych naukowców oraz analityków, umiejących nie tylko dobrać efektywne rozwiązania, ale również udoskonalić koncepcyjnie całość projektu. W rezultacie projekty zrealizowane przez Cryptomage stanowią realną wartość dodaną dla naszych klientów.


Atende Security Forum 2023 – Anatomia Ataku
Karol Kij, Dyrektor Działu Rozwiązań Cyberbezpieczeństwa w Atende

Podczas drugiej edycji Forum Karol Kij opowiedział o najważniejszych funkcjonalnościach i korzyściach wynikających z implementacji sondy sieciowej klasy Network Detection and Response, na podstawie case study – Cryptomage Cyber Eye™. W trakcie 18-minutowej prezentacji zostały pokazane rzeczywiste incydenty cyberbezpieczeństwa, które wykryła nasza sonda.

X