Case study: Kancelaria prawna

Nazwa firmy:

Kancelaria prawna

Opis:

Duża kancelaria prawna, zlokalizowana na terenie kraju, która świadczy usługi w około 35 obszarach. Klienci kancelarii reprezentują właściwie wszystkie gałęzie i sektory gospodarki: branżę finansową, IT, e-Commerce, sektor medyczny, przemysł 4.0, a także sektor telekomunikacyjny.

Wyzwanie

  • Konieczność ochrony ogromnych ilości danych
  • Niewielkie zasoby osobowe
  • Niepełna widoczność sieci
  • Potrzeba szybkiego wykrycia ataków

Rezultat

  • Ulepszone wykrywanie ruchu danych z pomocą AI i ML
  • Zautomatyzowane wykrywanie zagrożeń, selekcja incydentów
  • Widoczność przepływu danych w sieci firmy w czasie rzeczywistym
  • Wykrywanie incydentów na wczesnym etapie

Wyzwanie

Dla hakerów kancelarie prawne są coraz bardziej atrakcyjnym celem. Przechowywanie i przetwarzanie ogromnych ilości danych, które mogą obejmować tajemnice handlowe, własność intelektualną, szczegóły dotyczące fuzji i przejęć, informacje umożliwiające identyfikację osoby oraz poufne dane uprzywilejowane — są wśród danych, które interesują wielu cyberprzestępców.

Podobnie jak większość firm dysponujących dużą ilością niezwykle istotnych danych, kancelarie zaczynają dostrzegać konieczność ochrony swojej reputacji i ciągłości biznesowej, jako kluczowej dla ich sukcesu. Jednym z rozwiązań, które mogą zapewnić odpowiedź na te złożone wyzwania jest sonda klasy NDR (Network Detection and Response), która monitoruje całe środowisko sieciowe organizacji i wykrywa zagrożenia w czasie rzeczywistym.
 
Ze względu na złożoną strukturę sieci i przepływ dużych ilości danych, mały zespół, a niejednokrotnie jedna osoba odpowiedzialna za cyberbezpieczeństwo w kancelarii prawnej, często napotyka problemy z szybkim reagowaniem i priorytetyzacją zdarzeń. Zwykle jest to wynikiem niepełnej widoczności ruchu sieciowego, spowodowanej ilością przetwarzanych i analizowanych danych, ale także złożoną architekturą środowiska IT

Kolejnym ważnym aspektem zapewnienia ochrony cybernetycznej w kancelariach prawnych jest możliwość analizy działań wewnętrznych użytkowników sieci. Stanowią oni trudny do przewidzenia element ryzyka – poprzez używanie nieautoryzowanych urządzeń, oraz poprzez korzystanie z nieautoryzowanych stron i serwisów.

Kancelarie prawne przechowują i zarządzają danymi wrażliwymi swoich klientów, zatem zachowanie ciągłości biznesowej jest kluczowym aspektem działalności firmy, w związku z czym podstawową częścią korporacyjnej strategii jest zapewnienie bezpieczeństwa i dostępu do tych danych. Dla hakerów kancelarie prawne są coraz bardziej atrakcyjnym celem. Przechowywanie i przetwarzanie ogromnych ilości danych, które mogą obejmować tajemnice handlowe, własność intelektualną, szczegóły dotyczące fuzji i przejęć, informacje umożliwiające identyfikację osoby oraz poufne dane uprzywilejowane — są wśród danych, które interesują wielu cyberprzestępców.

Podobnie jak większość firm dysponujących dużą ilością niezwykle istotnych danych, kancelarie zaczynają dostrzegać konieczność ochrony swojej reputacji i ciągłości biznesowej, jako kluczowej dla ich sukcesu. Jednym z rozwiązań, które mogą zapewnić odpowiedź na te złożone wyzwania jest sonda klasy NDR (Network Detection and Response), która monitoruje całe środowisko sieciowe organizacji i wykrywa zagrożenia w czasie rzeczywistym.
 
Ze względu na złożoną strukturę sieci i przepływ dużych ilości danych, mały zespół, a niejednokrotnie jedna osoba odpowiedzialna za cyberbezpieczeństwo w kancelarii prawnej, często napotyka problemy z szybkim reagowaniem i priorytetyzacją zdarzeń. Zwykle jest to wynikiem niepełnej widoczności ruchu sieciowego, spowodowanej ilością przetwarzanych i analizowanych danych, ale także złożoną architekturą środowiska IT

Kolejnym ważnym aspektem zapewnienia ochrony cybernetycznej w kancelariach prawnych jest możliwość analizy działań wewnętrznych użytkowników sieci. Stanowią oni trudny do przewidzenia element ryzyka – poprzez używanie nieautoryzowanych urządzeń, oraz poprzez korzystanie z nieautoryzowanych stron i serwisów.

Kancelarie prawne przechowują i zarządzają danymi wrażliwymi swoich klientów, zatem zachowanie ciągłości biznesowej jest kluczowym aspektem działalności firmy, w związku z czym podstawową częścią korporacyjnej strategii jest zapewnienie bezpieczeństwa i dostępu do tych danych.

Rozwiązanie

Sonda Cryptomage Cyber Eye™ klasy NDR – została rozbudowana o zaawansowane funkcje sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. Sonda jako narzędzie z unikatowym podejściem do niskopoziomowej, głębokiej analizy ruchu sieciowego, a także stanów i zachowania protokołów sieciowych oraz analizy zachowania komunikacji z hostem, zwiększa odporność sieci na nieznane i nowe ataki. Dodatkowo poprawia efektywność triażu incydentów, daje zespołowi ds. cyberbezpieczeństwa więcej czasu na reakcję i wdrożenie środków zaradczych.

Sonda Cryptomage Cyber Eye™ wykrywa pojawiające się i nieznane zagrożenia na wczesnym etapie i zapewnia zespołowi ds. cyberbezpieczeństwa kolejną warstwę ochrony. Sondę można bezproblemowo integrować z SIEM i innymi systemami, co pozwala na rozszerzenie widoczności sieci.

W wyniku analizy ruchu, opartej na obserwacji zachowania użytkowników, serwerów i przepływu danych, Cryptomage Cyber Eye™ pozwala na łatwe i skuteczne wykrywanie potencjalnie niebezpiecznego ruchu oraz na natychmiastowe wykrywanie i śledzenie nowych urządzeń w sieci.

Korzyści

Wdrażając Cryptomage Cyber Eye™, zespół ds. cyberbezpieczeństwa zyskuje lepszą widoczność sieci i dodatkową warstwę bezpieczeństwa, co ma kluczowe znaczenie dla ograniczania ryzyka, szybszej reakcji, bardziej szczegółowego badania zagrożeń i ataków na infrastrukturę firmy. Rozszerzona widoczność sieci zapewnia lepsze zrozumienie działań podejmowanych przez użytkowników i urządzenia. Dzięki Cryptomage Cyber Eye™ zespół ds. cyberbezpieczeństwa i zgodności otrzymuje niezawodne rozwiązanie i doświadczony zespół analityków dostępny na żądanie.
 
Przejrzysty i prosty interfejs użytkownika pomaga zespołowi ds. cyberbezpieczeństwa skuteczniej zarządzać technologią dzięki graficznemu przeglądowi aktywności sieciowej, a także badać incydenty bezpieczeństwa za pomocą narzędzia kryminalistycznego.
 
Dodatkową korzyścią z wdrożenia Cryptomage Cyber Eye™ jest zaawansowany moduł zgodności z RODO, który wykrywa wszelkie nietypowe zachowania i aplikacje na serwerze, które są potencjalnymi źródłami transmisji danych wrażliwych. Moduł monitorowania wycieku danych wyposażony jest również w łatwy w obsłudze generator raportów dla Inspektorów Ochrony Danych.

X