Case study: Przedsiębiorstwo

Nazwa firmy:

Polskie przedsiębiorstwo

Sektor:

Różne branże

Opis:

Przedsiębiorstwo z polskim kapitałem. Od wielu lat z powodzeniem wdraża rozwiązania biznesowe i łączy nowoczesne technologie z tradycyjnym przemysłem wytwórczym. Produkuje wyroby dla różnych sektorów gospodarki w tym dla rolnictwa, ogrodnictwa, budownictwa.

Wyzwanie

  • Nasilające się ataki na infrastrukturę sieciową organizacji
  • Ograniczona widoczność ruchu w sieci
  • Złożony i szybko zmieniający się krajobraz zagrożeń cybernetycznych
  • Identyfikowanie zagrożeń pochodzących od wewnętrznych użytkowników sieci
  • Konieczność przestrzegania wymogów RODO i dyrektywy NIS

Rezultat

  • Nowoczesna sonda, która łatwo integruje się z SIEM i wcześniej zainstalowanymi narzędziami
  • Zwiększona widoczność przepływu danych w sieci w czasie rzeczywistym
  • Automatyczna reakcja systemu cyberbezpieczeństwa oparta na sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowym
  • Wykrywanie ataków i zagrożeń wewnętrznych na wczesnym etapie, lepsze zrozumienie zachowania użytkowników sieci
  • Zwiększona kontrola wycieku danych dzięki instalacji dedykowanego moduł monitorującego wyciek danych

Wyzwanie

Dziś – bardziej niż kiedykolwiek, duże i średnie przedsiębiorstwa są uzależnione od systemów informatycznych. Niestety z różnych powodów firmy często nie mogą pozwolić sobie na zbudowanie dużego zespołu cyberbezpieczeństwa. W rezultacie jedna osoba lub niewielki zespół musi chronić całą sieć o złożonej strukturze (często zbudowaną ze starszych urządzeń). Mając do czynienia z dużą ilością danych pobieranych z różnych systemów, zespoły cyberbezpieczeństwa przede wszystkim borykają się z brakiem pełnej widoczności sieci, problemami związanymi czasem reakcji na incydenty oraz priorytetyzacją cyberataków i działań.

Kolejnym ważnym aspektem zapewnienia ochrony cybernetycznej jest możliwość analizy działań wewnętrznych użytkowników sieci, którzy stanowią trudny do przewidzenia element ryzyka – poprzez używanie nieautoryzowanych urządzeń oraz poprzez korzystanie z nieautoryzowanych stron i serwisów.

Dodatkowo przedsiębiorstwa są zobowiązane do ochrony wrażliwych danych osobowych, stąd istotnym elementem systemu cyberbezpieczeństwa jest konieczność przestrzegania RODO – aby sprostać temu wyzwaniu, przedsiębiorstwa szukają rozwiązań, które nie tylko monitorują przepływ danych wrażliwych, ale także pomagają w dostarczaniu wymaganych informacji oraz wspomagają Inspektorów Ochrony Danych podczas tworzenia raportów.

Rozwiązanie

Sonda Cryptomage Cyber Eye™ umożliwia wykrywanie za pomocą steganografii sieciowej ukrytego ruchu sieciowego, w tym wycieków danych, kanałów szpiegowskich i botnetów. Funkcjonalność sondy jest wzbogacona o rozwiązania do analizy behawioralnej opartej na sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowym, które umożliwiają zespołowi ds. cyberbezpieczeństwa wykrywanie nieznanych zagrożeń.

Zaawansowana automatyzacja sondy pozwala na priorytetyzację wykrytych alertów według ryzyka i efektywniejsze delegowanie zadań członkom zespołu ds. cyberbezpieczeństwa. Cryptomage Cyber Eye™ autonomicznie dostosowuje się do zmian organizacyjnych i identyfikuje nietypowe zachowania oraz ostrzega cybermenedżerów o nowych zagrożeniach w czasie rzeczywistym.

W wyniku analizy ruchu, opartej na obserwacji zachowania użytkowników, serwerów i przepływu danych, Cryptomage Cyber Eye™ pozwala na łatwe i skuteczne wykrywanie potencjalnie niebezpiecznego ruchu oraz na natychmiastowe wykrywanie i śledzenie nowych urządzeń w sieci.

Implementacja sondy klasy NDR zapewnia lepszą jakość wykrywania zdarzeń związanych z bezpieczeństwem oraz niskopoziomowe zabezpieczenia sieciowe dla najbardziej krytycznych zasobów. Dzięki modułowi forensic, w który jest wyposażona sonda Cryptomage Cyber Eye™, zespół ds. cyberbezpieczeństwa może badać incydenty z różnych perspektyw oraz analizować skuteczność podjętych działań.

Z kolei moduł do monitorowania wycieku danych pomaga wykryć wszelkie nietypowe zachowania i aplikacje na serwerze, które są potencjalnym źródłem utraty danych. Dedykowany moduł zgodności z RODO wyposażony jest również w łatwy w obsłudze generator raportów, który jest znakomitym narzędziem dla Inspektorów Ochrony Danych.

Korzyści

W wyniku wdrożenia Cryptomage Cyber Eye™ zespoły ds. cyberbezpieczeństwa zyskują lepszą widoczność ruchu w sieci oraz zostają wyposażone w dodatkową warstwę zabezpieczeń, a także są lepiej przygotowane do szybszego reagowania, badania i wizualizacji możliwych zagrożeń i ataków na infrastrukturę firmy. Dodatkowo rozszerzona widoczność sieci daje ekspertom cyberbezpieczeństwa lepsze zrozumienie działań podejmowanych przez użytkownika, a także interakcji urządzeń.

Sonda jest znakomitym rozwiązaniem dla klientów, którzy oczekują lepszej widoczności sieci oraz łatwego w adaptacji narzędzia do wykrywania zaawansowanych i ciągłych zagrożeń, eksfiltracji danych, a także detekcji złośliwego oprogramowania i oprogramowania ransomware. Cryptomage Cyber Eye™ Już od pierwszego przeanalizowanego pakietu danych zaczyna badać i analizować zachowania sieciowe w czasie rzeczywistym, wykrywając potencjalne zagrożenia i informując o nich zespół ds. cyberbezpieczeństwa.

Sonda Cryptomage Cyber Eye™ wspiera ekspertów cyberbezpieczeństwa w proaktywnym działaniu i jest skutecznym narzędziem w walce z ewoluującymi zagrożeniami, pomaga zachować ciągłość biznesową oraz chroni wiarygodność i reputację firmy, a zespoły ds. cyberbezpieczeństwa i compliance otrzymują godne zaufania i niezawodne rozwiązanie, wraz z doświadczonym zespołem analityków dostępnym na żądanie.

X