Aktualności

Rola rozwiązań NDR we wzmacnianiu cyberbezpieczeństwa w sektorze publicznym

Wyzwania w zakresie Cyberbezpieczeństwa w Sektora Publicznym

W dzisiejszym społeczeństwie, w którym cyfrowa przestrzeń staje się integralną częścią naszego życia, zagrożenia związane z bezpieczeństwem cybernetycznym, są istotnym wyzwaniem dla sektora publicznego. Administracja rządowa oraz jednostki infrastruktury krytycznej stoją przed licznymi problemami, związanymi z zapewnieniem bezpieczeństwa cybernetycznego, zarówno dla swoich jednostek, jak i obywateli.

Jednostki samorządu terytorialnego, organy oraz agencje rządowe stają się coraz bardziej narażone na ataki cybernetyczne, a sektor ten charakteryzuje się najniższym poziomem implementacji rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa cybernetycznego, wynoszącym jedynie 36,1% (według raportu Cyber Benchmark 2023).

Zmienny Krajobraz Zagrożeń

Wzrost liczby zgłoszeń ataków do CERT Polska o 178% (Raport z Działalności CERT 2022) stanowi niepokojący trend, podkreślający pilną potrzebę wzmocnienia cyberbezpieczeństwa w sektorze publicznym. Konflikt w Ukrainie spowodował nasilenie ataków na polski sektor publiczny. A ataki te są coraz częściej przeprowadzane przez zorganizowane grupy przestępcze oraz armie cyberprzestępców sponsorowanych przez rządy państw, dzięki wsparciu finansowemu atakujący rozwijają nowe metody i narzędzia, by omijać tradycyjne środki obrony.

Ochrona Danych Obywateli

W roku 2022 odnotowano 12 772 przypadki wycieku danych osobowych (Money.pl, 2023). Większość nałożonych kar przez Urząd Ochrony Danych Osobowych w roku 2022 wynikała z naruszeń ochrony danych. Sektor publiczny gromadzi ogromne ilości danych obywateli, w tym dane osobowe, medyczne i finansowe. Wymogi regulacyjne, takie jak RODO, nakładają dodatkowe obowiązki związane z ochroną danych, co wiąże się z dotkliwymi konsekwencjami za ich naruszenie.

Skomplikowane struktury sieci i systemów oraz problem starzenia się infrastruktury IT

Średnio 287 dni zajmuje wykrycie i zatrzymanie ataków (Raport IBM Cost of Data Breach 2023) – ataki cybernetyczne najczęściej wykrywa się po spowodowaniu nieodwracalnych szkód. Około 75% organizacji planuje konsolidację rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa (Gartner Survey 2022). Sektor publiczny często działa w skomplikowanych środowiskach IT, obejmujących wiele systemów, baz danych i sieci. Instytucje publiczne często korzystają z przestarzałych systemów informatycznych i infrastruktury, które nie spełniają nowoczesnych standardów bezpieczeństwa. Brak integracji rozwiązań cyberbezpieczeństwa wpływa na ich efektywność i utrudnia wykrywanie ataków i zagrożeń.

Niedobór wykwalifikowanej kadry

Brak specjalistów ds. bezpieczeństwa cybernetycznego jest problemem globalnym, a stosunek podaży do popytu wynosi obecnie 68 pracowników na 100 wolnych wakatów (CyberSeek 2023). W sektorze publicznym w Polsce, różnice płacowe między sektorem prywatnym a publicznym pogłębiają ten niedobór. Brak wykwalifikowanej kadry może prowadzić do nieodpowiedniej ochrony infrastruktury i danych.

Zagrożenia związane z wewnętrznymi użytkownikami sieci

60% naruszeń danych jest spowodowanych przez wewnętrznych użytkowników sieci (idwatchdog 2023). Koszty naruszeń danych spowodowanych przez pracowników wynoszą średnio 4,90 miliona USD, co stanowi wzrost o 9,5% w porównaniu do średnich kosztów naruszeń danych (Raport IBM Cost of Data Breach 2023). Przyczynami incydentów spowodowanych przez pracowników i partnerów instytucji publicznych są błędy ludzkie, brak świadomości w zakresie bezpieczeństwa, a także działania celowe, takie jak kradzież danych przez pracowników.

Ograniczone Finanse

Jednostki samorządu terytorialnego i inne instytucje publiczne często operują na ograniczonych budżetach, co utrudnia inwestycje w cyberbezpieczeństwo i czyni je bardziej podatnymi na ataki. W niektórych przypadkach instytucje te mogą inwestować minimalnie lub wcale w cyberbezpieczeństwo, zwiększając ryzyko incydentów. Polska w Europie plasuje się na odległym 17 miejscu, jeśli chodzi o tempo wzrostu wydatków na cyberbezpieczeństwo, choć jest on dwucyfrowy (+11,1 proc.). Liderami są Czechy, Irlandia i Niemcy – wynika z analiz IDC.

 

Rozwiązania NDR jako odpowiedź na wyzwania w sektorze publicznym

Network Detection and Response (NDR) to kompleksowe rozwiązanie do monitorowania i zabezpieczania sieci komputerowych przed różnorodnymi zagrożeniami. NDR w trybie ciągłym analizuje ruch w sieci, gromadząc dane z wielu źródeł, takich jak przepływ danych, logi urządzeń sieciowych oraz pakiety sieciowe. Dzięki skoncentrowaniu się na analizie zachowań i wzorców w sieci, NDR pozwala na identyfikację nowych i nieznanych ataków, korzystając z zaawansowanych algorytmów uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji.

Jakie korzyści przynosi wdrożenie rozwiązań NDR?

 1. Wykrywanie zaawansowanych zagrożeń, w tym ataków zero-day, ransomware, a także ataków wewnętrznych.
 2. Bezproblemowa integracja z innymi narzędziami bezpieczeństwa, takimi jak systemy zarządzania zdarzeniami bezpieczeństwa (SIEM) oraz narzędzia do automatyzacji reakcji na zagrożenia (SOAR).
 3. Monitoring sieci w czasie rzeczywistym, umożliwiający natychmiastową identyfikację i reakcję na zagrożenia w dynamicznym i ewoluującym środowisku sieciowym.
 4. Redukcja ryzyka poprzez ciągłe monitorowanie sieci, co zmniejsza ryzyko naruszeń i wycieku danych.
 5. Optymalizacja zasobów, umożliwiająca efektywne wykorzystanie dostępnych środków, szczególnie istotna w sektorze publicznym z ograniczonymi budżetami.
 6. Zautomatyzowane reakcje, przyspieszające proces reagowania i minimalizujące straty, bez konieczności interwencji człowieka.

Cryptomage Cyber Eye™ – polska propozycja dla sektora publicznego

Jednym z najskuteczniejszych i najciekawszych rozwiązań NDR dostępnych na rynku jest jedyna polska sonda sieciowa, czyli Cryptomage Cyber Eye™. Rozwiązanie to cieszy się uznaniem w środowisku ekspertów, co potwierdza najwyższą ocenę wystawioną przez użytkowników oraz uwzględnienie go w raportach Gartnera.

Cryptomage Cyber Eye™ wyróżnia się tym, że skupia się na niskopoziomowej, głębokiej analizie ruchu sieciowego, stanów i zachowań protokołów sieciowych oraz analizy zachowań poszczególnych urządzeń w sieci. Rozwiązanie to wykorzystuje zaawansowane algorytmy sztucznej inteligencji (AI) i uczenia maszynowego (ML).

Kluczowe zalety Cryptomage Cyber Eye™ z perspektywy sektora publicznego

 1. Sonda działa w czasie rzeczywistym i działa na kopii ruchu, co sprawia, że jest niewidoczna dla atakujących.
 2. Rozwiązanie jest niesygnaturowe i umożliwia bezproblemową integrację, nie wymagając prac integracyjnych ani bazy danych. To pozwala na identyfikację nieznanych ataków i zagrożeń.
 3. Sonda prowadzi inwentaryzację urządzeń i usług sieciowych, wykrywa nietypowe zachowania wewnętrznych użytkowników oraz rozpoznaje korzystanie z nieautoryzowanych urządzeń i usług.
 4. Cryptomage Cyber Eye™ posiada dedykowany moduł RODO, który wykrywa transmisję danych wrażliwych i stanowi doskonałe narzędzie do generowania raportów dla Inspektorów Danych Osobowych.
 5. Obsługą urządzenia może zarządzać jedna osoba, m.in. dzięki autorskim algorytmom redukującym incydenty fałszywie-dodatnie.
 6. Integracja z platformą Recorded Future, liderem w dziedzinie IP Intelligence i wykrywania wektorów ataków, sprawia, że każde IP widziane przez Cryptomage Cyber Eye jest wzbogacane o dane z platformy.
 7. Sonda jest dostępna zarówno jako urządzenie fizyczne, jak i maszyna wirtualna.

 

X