Aktualności

Atende inwestuje w Cryptomage

W dn. 27 kwietnia została podpisana umowa, w wyniku której nastąpiło zamknięcie pierwszego etapu inwestycji Atende SA w polską spółką Cryptomage SA, stojącą za autorską sondą cyberbezpieczeństwa Cryptomage Cyber Eye™.
Główny wynalazek oraz flagowy produkt spółki to sonda cyberbezpieczeństwa łącząca m.in. monitorowanie ruchu sieciowego, protokołów na niskim poziomie, uczenie maszynowe oraz zaawansowane algorytmy sztucznej inteligencji w jednym rozwiązaniu. W pierwszym etapie transakcji Atende SA obejmuje nowo wyemitowane akcje Cryptomage, stanowiące 20% udziału w spółce. W kolejnych etapach inwestycji Atende zakłada osiągnąć próg 31,63% ogólnej liczby akcji spółki Cryptomage, maksymalnie do roku 2025 finalizując wyjście funduszu Starfinder Capital.

Cyberbezpieczeństwo to obszar o kluczowym znaczeniu dla rynku nowoczesnych technologii, a rozwiązania z tego zakresu stanowią nieodłączny element strategii IT każdej dojrzałej organizacji. W najbliższych latach, wraz ze wzrostem ryzyka ataków zewnętrznych, upowszechnianiem się pracy zdalnej i zdalnego dostępu do zasobów, jak również popularnością środowisk chmurowych, znaczenie cyberbezpieczeństwa będzie dynamicznie rosnąć. Niezawodnej ochrony wymagać będą aplikacje, usługi oraz platformy. Atende kompleksowo wspiera obecnych oraz nowych klientów w procesach cyfrowej transformacji, gdzie zapewnienie skutecznego bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni wyrasta na jedną z ważniejszych domen. W konsekwencji cyberbezpieczeństwo zajmuje istotne miejsce w strategii rozwoju grupy kapitałowej Atende: Atende Next, opublikowanej w poprzednim roku.

Wykorzystując naszą wiedzę w zakresie cyberbezpieczeństwa, chmury, usług zarządzanych i autorskiego oprogramowania, partnerstwo kapitałowe z Cryptomage tworzy nowe możliwości dostarczania naszym klientom jeszcze lepszych rozwiązań dla zapewnienia kompleksowego i niezawodnego bezpieczeństwa ICT. Cieszymy się, że możemy współpracować z zespołem Cryptomage celem zintegrowania ich najnowocześniejszej technologii z naszym autorskim oprogramowaniem Atende Security Suite. Dzięki temu wspólnie dostarczymy najwyższy poziom wykrywania i zapobiegania zagrożeniom zapewniając, że dane oraz sieci naszych klientów są zawsze bezpieczne – powiedział Marcin Petrykowski, prezes zarządu Atende SA.

Integracja flagowego produktu spółki Cryptomage czyli Cyber Eye jest kluczowym elementem planu rozwoju własnego produktu cyberbezpieczeństwa zorientowanego na sieć przez Grupę Atende. Produkt ten będzie obejmować pełen zakres Triady Widoczności SOC określonej przez firmę Gartner, w tym EDR (Endpoint Detection & Response – wykrywanie i reagowanie na punkty końcowe), NDR (Network Detection & Response – wykrywanie i reagowanie w sieci) i SIEM (Security Information & Event Management – informacje o bezpieczeństwie i zarządzanie zdarzeniami). Poprzez włączenie możliwości analizy ruchu sieciowego Cryptomage do istniejącego rozwiązania Atende Security Suite, produkt Atende zyskuje własny filar NDR, zapewniając klientom większą oraz niezawodną widoczność aktywności sieciowej. Pozwoli to na identyfikację i zapobieganie zagrożeniom cybernetycznym w czasie rzeczywistym, zapewniając poufność, integralność i ochronę danych. Wspólny system SaaS będzie integrował dane z rozproszonych systemów bezpieczeństwa, automatyzował inwestygację incydentów oraz zapewni wsparcie informatyczne dzięki algorytmom inteligentnej oceny zagrożeń.

Inwestycja w Cryptomage to znaczący sukces dla obu stron i jesteśmy mocno zdeterminowani na jeszcze większe przyspieszenie naszej współpracy. Jest to kolejny krok w realizacji strategii Atende Next, w ramach której jednym z kluczowych obszarów jest skupienie się na cyberbezpieczeństwie – dzięki inwestycji w Cryptomage, kontynuujemy zapewnianie najwyższego poziomu bezpieczeństwa naszym klientom, jednocześnie rozwijając międzynarodowo skalowalną innowację w tej rozwijającej się branży – podsumował Marcin Petrykowski.

X