Case study: Placówka medyczna

Nazwa firmy:

Ośrodek medyczny

Sektor:

Medyczny

Opis:

Nowoczesny wielodyscyplinarny ośrodek medyczny, zatrudniający około tysiąca lekarzy. Jednostka posiada 20 oddziałów szpitalnych i 10 zakładów – pracowni. Ok. 2 tysięcy personelu, rocznie przyjmuje ok. 60 tysięcy pacjentów.

Wyzwanie

  • Systemy starszego typu
  • Ograniczona widoczność ruchu w sieci
  • Złożony i szybko zmieniający się krajobraz zagrożeń cybernetycznych
  • Identyfikowanie zagrożeń ze strony wewnętrznych użytkowników sieci
  • Konieczność przestrzegania wymogów RODO i Krajowej Ustawy o Cyberbezpieczeństwie

Rezultat

  • Nowoczesna sonda, która łatwo integruje się z SIEM i wcześniej zainstalowanymi narzędziami
  • Zwiększona widoczność przepływu danych w sieci w czasie rzeczywistym
  • Automatyczna reakcja systemu cyberbezpieczeństwa oparta na sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowym
  • Wykrywanie ataków i zagrożeń wewnętrznych na wczesnym etapie, lepsze zrozumienie zachowania użytkowników sieci
  • Zwiększona kontrola wycieku danych, dzięki instalacji dedykowanego modułu RODO

Wyzwanie

Dziś – bardziej niż kiedykolwiek, szpitale są uzależnione od systemów informatycznych, a cały sektor medyczny stoi w obliczu szybko zmieniającego się krajobrazu zagrożeń cybernetycznych. Instytucje związane ze zdrowiem – zarówno największe kompleksy kliniczne, szpitale uniwersyteckie, duże ośrodki medyczne, jak i mniejsze placówki potrzebują rozwiązania, które potrafi wykrywać zagrożenia w czasie rzeczywistym, na różnych poziomach, w całej sieci organizacji.

Mając do czynienia z dużą ilością danych pobieranych z różnych, często starszych systemów, zespół cyberbezpieczeństwa klienta boryka się z brakiem pełnej widoczności sieci, problemami związanymi czasem reakcji na incydenty oraz priorytetyzacją cyberataków i działań.

Kolejnym ważnym aspektem zapewnienia ochrony cybernetycznej w ośrodku medycznym jest możliwość analizy działań wewnętrznych użytkowników sieci, którzy stanowią trudny do przewidzenia element ryzyka – zarówno poprzez używanie nieautoryzowanych urządzeń, jak i poprzez korzystanie z nieautoryzowanych stron i serwisów.

Dodatkowo, ze względu na znaczną ilość przetwarzanych danych osobowych, placówki medyczne są zobowiązane do ochrony wrażliwych danych osobowych – stąd istotnym elementem systemu cyberbezpieczeństwa jest konieczność przestrzegania RODO. Aby sprostać temu wyzwaniu, placówki te szukają rozwiązań, które nie tylko monitorują przepływ danych wrażliwych, ale także pomagają w dostarczaniu wymaganych informacji oraz wspomagają Inspektorów Ochrony Danych podczas tworzenia raportów.

Rozwiązanie

Sonda Cryptomage Cyber Eye™ umożliwia wykrywanie ukrytego ruchu sieciowego, w tym wycieków danych, kanałów szpiegowskich i botnetów. Funkcjonalność sondy jest wzbogacona o rozwiązania do analizy behawioralnej opartej na sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowym, które umożliwiają zespołowi ds. cyberbezpieczeństwa wykrywanie nieznanych zagrożeń.

Sonda Cryptomage Cyber Eye™ generuje kluczowe informacje, które przyczyniają się do poprawy stanu cyberbezpieczeństwa organizacji już od pierwszego przeanalizowanego pakietu danych – zaawansowana automatyzacja sondy pozwala na priorytetyzację wykrytych alertów według ryzyka i efektywniejsze delegowanie zadań członkom zespołu ds. cyberbezpieczeństwa. Cryptomage Cyber Eye™ autonomicznie dostosowuje się do zmian organizacyjnych i identyfikuje nietypowe zachowania oraz ostrzega osoby odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwo placówki o nowych zagrożeniach w czasie rzeczywistym.

W wyniku analizy ruchu, opartej na obserwacji zachowania użytkowników, serwerów i przepływu danych, Cryptomage Cyber Eye™ pozwala na łatwe i skuteczne wykrywanie potencjalnie niebezpiecznego ruchu oraz na natychmiastowe wykrywanie i śledzenie nowych urządzeń w sieci.

Implementacja sondy klasy NDR zapewnia lepszą jakość wykrywania zdarzeń związanych z bezpieczeństwem oraz niskopoziomowe zabezpieczenia sieciowe dla najbardziej krytycznych zasobów. Dzięki modułowi forensic, w który jest wyposażona sonda Cryptomage Cyber Eye™, zespół ds. cyberbezpieczeństwa może badać incydenty z różnych perspektyw oraz analizować skuteczność podjętych działań.

Z kolei moduł do monitorowania wycieku danych pomaga wykryć wszelkie nietypowe zachowania i aplikacje na serwerze, które są potencjalnym źródłem utraty danych. Dedykowany moduł zgodności z RODO wyposażony jest również w łatwy w obsłudze generator raportów, który jest znakomitym narzędziem dla Inspektorów Ochrony Danych.

Korzyści

W wyniku wdrożenia Cryptomage Cyber Eye™ zespoły ds. cyberbezpieczeństwa zyskują lepszą widoczność ruchu w sieci oraz zostają wyposażone w dodatkową warstwę zabezpieczeń, a także są lepiej przygotowane do szybszego reagowania, badania i wizualizacji możliwych zagrożeń i ataków na infrastrukturę placówki. Dodatkowo rozszerzona widoczność sieci daje ekspertom cyberbezpieczeństwa lepsze zrozumienie działań podejmowanych przez użytkownika, a także interakcji urządzeń.

Sonda jest znakomitym rozwiązaniem dla klientów, którzy oczekują lepszej widoczności sieci oraz łatwego w adaptacji narzędzia do wykrywania zaawansowanych i ciągłych zagrożeń, eksfiltracji danych, a także detekcji złośliwego oprogramowania i oprogramowania ransomware – które jest coraz częstszym środkiem ataku na placówki medyczne.

Cryptomage Cyber Eye™ już od pierwszego przeanalizowanego pakietu danych zaczyna badać i analizować zachowania sieciowe w czasie rzeczywistym, wykrywając potencjalne zagrożenia i informując o nich zespół ds. cyberbezpieczeństwa.

Sonda Cryptomage Cyber Eye™ wspiera ekspertów cyberbezpieczeństwa w proaktywnym działaniu i jest skutecznym narzędziem w walce z ewoluującymi zagrożeniami, pomaga zachować ciągłość biznesową oraz chroni wiarygodność i reputację ośrodka medycznego, a zespoły ds. cyberbezpieczeństwa i compliance otrzymują godne zaufania i niezawodne rozwiązanie, wraz z doświadczonym zespołem analityków Cryptomage, dostępnym na żądanie.

X