R&D Scientist

brutto miesięcznie Aplikuj February 10 2023

Nasze wymagania

Mile widziane

Benefits

Job description

Would you like to work for a company run by engineers and for engineers? A company whose flat structure allows you and your team to make quick and concrete decisions, without endless paperwork blocking every major change? One that focuses on true R&D, where not only do you create completely in-house products, but use the latest standards and technologies in the process? Cryptomage is a place that not only understands all these needs, but also consciously meets them. We are currently looking for candidates to join the team developing our flagship product "Cryptomage Cyber Eye" (a solution that detects attacks and anomalies in network traffic in real time). We are interested in people who can work independently, are not afraid of new challenges and problems, and are eager to expand their engineering knowledge into new and unfamiliar areas.Czy chciałbyś pracować w firmie prowadzonej przez inżynierów i dla inżynierów? Firmie, której płaska struktura umożliwia podejmowanie przez Ciebie i Twój zespół szybkich i konkretnych decyzji, bez niekończących się formalności blokujących każdą większą zmianę? Która skupia się na prawdziwym R&D, gdzie nie dość, że tworzymy całkowicie własne produkty, to jeszcze wykorzystujemy przy tym najnowsze standardy i technologie? Cryptomage to miejsce, które nie tylko rozumie te wszystkie potrzeby, ale również je świadomie spełnia. Obecnie poszukujemy kandydatów, którzy dołączą do zespołu rozwijającego nasz flagowy produkt „Cryptomage Cyber Eye” (rozwiązanie wykrywające ataki oraz anomalie w ruchu sieciowym w czasie rzeczywistym). Jesteśmy zainteresowani osobami, które potrafią pracować samodzielnie, nie obawiają się nowych wyzwań i problemów oraz chętnie poszerzają swoją wiedzę inżynierską o nowe, nieznane im obszary.

Codzienne zadania

X